Thermosafety Lite

Ostrzeganie i monitorowanie ruchu w strefach niebezpiecznych

THERMOSAFETY LITE to system kamer zaprojektowany do wykrywania ludzi, jak i wózków widłowych. Jest to rozwiązanie, którego głównym zastosowaniem jest  monitorowanie skrzyżowań z ograniczoną widocznością, gdzie piesi i wózki widłowe często krzyżują swoje ścieżki.

Urządzenie składa się z kamery stereowizyjnej i systemu AI analizującego obserwowany obraz i przestrzeń 3D. Po wykryciu człowieka urządzenie wyświetla wybrane sygnały ostrzegawcze.

Urządzenie oferuje unikalną możliwość łączenia w sieci, podnoszącą zasięg i dokładność detekcji ludzi – funkcjonalność urządzenia można poszerzać podłączając je do THERMOSAFETY HUB.

Przykłady zastosowań TS LITE

PRZEJŚCIA I SKRZYŻOWANIA „ZA ZAKRĘTEM”

Wózki i inne pojazdy przemysłowe stanowią największe zagrożenie kiedy pojawiają się nagle. THERMOSAFETY LITE będzie monitorować ukryte obszary i wysyłać ostrzeżenia, gdy pojazd i pracownik znajdą sie na drodze do kolizji.

MAŁE OBSZARY WSPÓLNE

THERMOSAFETY LITE może monitorować obszary, gdzie wózki widłowe i piesi często poruszają się w jednym obszarze. Sygnał ostrzegawczy zapalający się, kiedy w jednej strefie znajdą się piesi i wózki, może zapobiec przykrym sytuacjom.

WYJŚCIA NA ŚCIEŻKĘ

Wyjścia z korytarzy bezpośrednio na ścieżkę są kłopotliwe do zabezpieczenia. Dzięki THERMOSAFETY LITE możemy informować o zbliżającym się wózku już w korytarzu. Podobnie, kierowcę wózka ostrzeżemy o nadchodzącym pracowniku zanim ten otworzy drzwi!

THERMOSAFETY HUB pozwala na budowę sieci urządzeń THERMOSAFETY LITE. Serwer o dużej mocy obliczeniowej obsługuje do 8 kamer stereowizyjnych oraz wyposażony jest w sterownik PLC do sterowania urządzeniami.

Wysoka wydajność pozwala na rozszerzenie funkcjonalności! Wykorzystanie mocy serwera THERMOSAFETY HUB pozwala na łączenie obserwowanych obszarów, wytyczanie stref ostrzegania oraz historia i analiza zdarzeń. Wszystko przy zwiększonej precyzji i wydajności detekcji.

Przykłady zastosowań TS HUB

DUŻE STREFY ROZŁADUNKOWE

Duże place, o zwiększonym natężeniu ruchu wózków to obszary, gdzie kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Takie miejsca można monitorować stosując kilka urządzeń THERMOSAFETY LITE a po wykryciu osób można o ich obecności informować kierowców.

SKOMPLIKOWANE SKRZYŻOWANIA

Stosując THERMOSAFETY HUB z kilkoma kamerami THERMOSAFETY LITE możemy monitorować kilka, rożnych fragmentów tego samego skrzyżowania. Rozpoznawanie nachodzących osób lub nadjeżdżających wózków pozwoli w tym miejscu na efektywne kierowanie ruchem.

ZAMKNIĘTE OBSZARY PRODUKCYJNE

Niektóre obszary produkcyjne są chronione przed wejściem pracowników. Ich obecność jest dopuszczalna tylko w określonym czasie. Łącząc THERMOSAFETY LITE możemy obserwować duże ciągi produkcyjne i w określonych godzinach alarmować o wejściu osób. 

System online do analityki zdarzeń

Z wybranymi systemami THERMOSAFETY przeanalizujesz szczegółową historię zdarzeń!