Thermosafety Crane

Monitorowanie stref wokół suwnic

TS CRANE to samodzielne urządzenie przeznaczone do nadzorowania otoczenia pracujących suwnic. Ostrzega o osobach w pobliżu lub na drodze przenoszonego ładunku.

W urządzeniu zainstalowano cztery kamery oraz system AI analizujący przestrzeń wokół ładunku. Urządzenie jest bardzo łatwe do montażu. Oferuje pełne pokrycie obszaru wokół ładunku. Po wykryciu zagrożenia wyświetlane są sygnały ostrzegawcze. Możliwe jest zamocowanie nakładki wibrującej na panelu sterowania suwnicą.

Wspiera operatorów suwnic pomostowych, bramowych i wspornikowych

Ostrzega przed zderzeniem ładunku/haka z człowiekiem

Blokuje możliwość przenoszenia ładunku nad ludźmi

Przykład zastosowania TS CRANE

OCHRONA PRZED ZDERZENIEM

Podstawowym przeznaczeniem TS CRANE jest zapobieganie uderzeniom ludzi przez przenoszone ładunki. TS CRANE obserwuje otoczenie naokoło ładunku i zapala oświetlenie ostrzegawcze po wykryciu człowieka.

SYSTEM POZWALA OZNACZYĆ OPERATORA SUWNICY, ABY UNIKNĄĆ NIEZAMIERZONEJ AKTYWACJI SYGNAŁÓW OSTRZEGAWCZYCH.

OCHRONA PRZED ODŁAMKAMI

Suwnice często przenoszą elementy po cięciu, skrawaniu lub innej obróbce. Spadające odłamki, skrawki lub inne odpady mogą stanowić zagrożenie dla pracowników. W uniknięciu zagrożenia może pomóc THERMOSAFETY CRANE – informując podchodzące osoby o zagrożeniu.