W jaki sposób system bezpieczeństwa Thermosafety zabezpiecza różne maszyny, stanowiska i przestrzenie magazynowe?

Tworząc Thermosafety skupialiśmy się nie tylko na tym, aby z odpowiednią precyzją reagować na różne sytuacje zagrożenia. Jednym z naszych priorytetów było stworzenie systemu intuicyjnego, prostego w obsłudze i w dużym stopniu uniwersalnego. Osiągnęliśmy ten cel - Thermosafety można użyć w wielu aplikacjach na linii produkcyjnej.

Zastosowanie przy celach spawalniczych i celach zrobotyzowanych

Opis sytuacji

Współczesne cele zrobotyzowane są doskonale zabezpieczone przed wtargnięciem człowieka w czasie pracy robota. Nadal jednak zdarzają się w nich wypadki, najczęściej wynikające z błędu ludzkiego. Przykładem jest uruchomienie robota przez jednego z pracowników, gdy wewnątrz znajduje się drugi.

Jak można zastosować Thermosafety przy celach spawalniczych i celach zrobotyzowanych?

Thermosafety rozpoznaje człowieka i odróżnia go od pozostałych elementów wewnątrz celi. Dzięki temu nie zakłóca pracy robota, ponieważ jego ruch, jeśli ramię pojawi się w strefie niebezpiecznej, nie wyzwoli reakcji alarmowej. Za to nie pozwala na rozpoczęcie procesu, gdy człowiek znajduje się w środku.

Oto przykładowe sytuacje, w których Thermosafety może zapobiec niepożądanemu przebiegowi zdarzeń:

  1. Pracownicy utrzymania ruchu chcą ustawić pozycję robota spawającego. Najłatwiej zrobić to sterując robotem z wnętrza celi, a czasami nawet nie da się inaczej. Do spowodowania wypadku wystarczy, że pracownicy pomylą tryb uruchomienia. Tymczasem, Thermosafety mogłoby w przypadku wykrycia człowieka w strefie zezwalać na pracę robota z minimalną prędkością.
  2. Podczas prac serwisowych w dużej celi zrobotyzowanej często pracuje kilka osób. Zdarza się, że po skończonej pracy przez rutynę, ktoś zostanie zamknięty wewnątrz. Przy próbie uruchomienia, Thermosafety nie pozwoliłoby na wznowienie pracy robota.
  3. Niektóre procesy nie dają się w pełni zabezpieczyć. Gdy do celi robota wjeżdżają duże, zróżnicowane elementy, zabezpieczenie jest niemożliwe albo ekonomicznie nieuzasadnione. Dołożenie systemu uzupełniającego – Thermosafety, może ten problem rozwiązać, ponieważ rozpoznaje ludzi i nie reaguje na maszyny czy dostarczane detale.

Zastosowanie przy dużych, trudnych do zabezpieczenia maszynach

Opis sytuacji

W przemyśle spotykamy naprawdę duże maszyny: prasy, piły, obrotnice czy piece. Nawet niektóre roboty mają ogromne gabaryty i już ich sam wygląd budzi przerażenie. Ludzie jednak potrafią przywyknąć do takich maszyn i pracować przy nich bez zwracania na nie szczególnej uwagi. Mimo to, takie maszyny nadal pozostają bardzo niebezpiecznePrzykładowo:

  • największa prasa na świecie ma nacisk 80 000 ton! Ciało wobec takiej maszyny wydaje się małą zabawką. 
  • największy robot przemysłowy (firmy FANUC zresztą) potrafi przenieść elementy o wadze 2,3 tony.
  • największa frezarka na świecie pracuje w polu 14 x 54 m. Nietrudno sobie wyobrazić przeoczenie człowieka znajdującego się wewnątrz takiej frezarki. 

Skoro niezauważenie człowieka wewnątrz tak dużych maszyn jest łatwo wyobrażalne, to ryzyko wypadku jest dość duże. Jeżeli mamy do czynienia z tak wielkimi siłami to ewentualne skutki nieszczęśliwego zdarzenia będą tragiczne.

Jak można zastosować Thermosafety przy dużych maszynach?

Na pomoc przy zabezpieczeniu wnętrz takich maszyn przychodzi Thermosafety. Obserwując wnętrze maszyny nigdy nie pozwoli na jej uruchomienie, gdy znajduje się w niej człowiek. Ze względu na swoją zdolność odróżniania człowieka od pozostałych elementów (stałych i ruchomych) Thermosafety nie będzie reagować podczas normalnej pracy urządzenia.

Zastosowanie przy młynach i rozdrabniaczach

Opis sytuacji

Żeby wytworzyć rudę metalu, trzeba zmielić skałę zawierającą odpowiednie minerały. Żeby upiec chleb, ziarno musi zostać zmielone na mąkę w młynie. Soki czy oleje powstają w tłoczniach. Jednakże, nie tylko wytworzenie produktu może zacząć się od rozdrobnienia. Koniec życia produktu również ma miejsce w wielkim młynie w sortowni śmieci.

Przy wszystkich tego typu młynach i rozdrabniaczach zazwyczaj pracują ludzie. Pracownicy, którzy znaleźliby się na taśmociągu prowadzącym do młyna czy rozdrabniacza, są narażeni na śmiertelne niebezpieczeństwo. Ich nieuprawnione pojawienie się na taśmociągu może być spowodowane wieloma sytuacjami:

  • pracownik postanowił podjechać taśmociągiem, bo był zmęczony;
  • pracownik sortowni wszedł na taśmociąg, żeby coś odblokować;
  • operator został wciągnięty przez taśmociąg;
  • pracownik zemdlał i upadł na transporter.

Człowiek, gdy wpadnie do tak niszczących maszyn, nie ma najmniejszych szans na przeżycie. Konsekwencje spotkania człowieka z tego typu maszynami ilustruje wypadek w jednej z polskich sortowni śmieci.

Jak można zastosować Thermosafety przy młynach i rozdrabniaczach?

System nieustannie monitoruje wyznaczone strefy założenia. Dzięki temu jest w stanie zareagować w razie nieprzewidzianego pojawienia się człowieka w miejscu zagrożenia. Sprawdzając, co wyjeżdża do młyna czy rozdrabniacza, dostrzeże człowieka i zatrzyma proces. Jednocześnie nie zareaguje na dostarczane do maszyn półprodukty czy inne maszyny w strefie.

Zastosowanie przy wtryskarkach i prasach

Opis sytuacji

Standardowo to producenci zabezpieczają te maszyny przed wtargnięciem człowieka w obszar roboczy, gdy maszyna pracuje. Maszyny są obudowane, a każde otwarcie drzwi powoduje ich zatrzymanie. Zakłada się też, że podczas gdy człowiek przebywa w strefie niebezpiecznej, drzwi pozostają otwarte i nikt nie uruchomi maszyny.

Do wypadków dochodzi najczęściej, kiedy pracownik serwisuje maszynę lub formę i nie oznakowuje maszyny i miejsca pracy. Drugi pracownik, nie wiedząc o obecności kolegi wewnątrz maszyny, zamyka drzwi, osłony i uruchamia maszynę.

Jak można zastosować Thermosafety przy prasach i wtryskarkach?

Zastosowanie systemu, który odróżnia ludzi od maszyny jest najlepszym rozwiązaniem. Wtryskarka lub prasa podczas pracy nie będzie wywoływać zatrzymania. Jeżeli jednak ktoś będzie wewnątrz maszyny, Thermosafety nie pozwoli na uruchomienie zamykania formy. Nawet gdy druga osoba zamknie drzwi i będzie próbowała uruchomić maszynę, Thermosafety to uniemożliwi.

Zastosowanie przy dużych ciągach technologicznych, taśmociągach i transporterach

Opis sytuacji

Cechą szczególną tych linii jest to, że posiadają wiele wejść – okien rewizyjnych. Ponieważ wielkość instalacji na to nie pozwala, jedna para drzwi nie wystarcza. Ponadto czas potrzebny na dotarcie do wszystkich elementów z jednych drzwi byłby długi. Niestety, wielkość instalacji sprawia, że podczas potwierdzania zamknięcia drzwi nie widać wszystkich części linii, w których może być człowiek. W związku z tym, istnieje ryzyko uruchomienia linii w momencie, gdy człowiek znajduje się wewnątrz, co naraża go na ogromne niebezpieczeństwo. Kolejnym utrudnieniem są produkowane elementy. Częstokroć są zróżnicowane i duże. Przez to niemożliwe jest stworzenie ochrony przed wejściem do wewnątrz za pomocą kurtyn lub skanerów. W takich przypadkach operatorzy muszą pamiętać, aby nie wkraczać do wnętrza maszyn. Muszą być świadomi zagrożenia i być wyjątkowo systematyczni w przestrzeganiu reguł i zasad BHP.

Jak można zastosować Thermosafety przy dużych ciągach technologicznych, taśmociągach i transporterach?

Zainstalowanie Thermosafety wewnątrz dużych linii produkcyjnych nie pozwoli na uruchomienie maszyn, gdy w środku będzie znajdował się człowiek. Dodatkowo uniemożliwi wejście człowieka do maszyny w trakcie jej pracy w miejscu, gdzie do procesu dostarczane są produkowane elementy. Thermosafety nie będzie reagować na ruszające się części linii czy na elementy dostarczane do procesu. Będzie natychmiast reagować tylko wtedy, gdy w maszynie pojawi się człowiek.  W wyniku instalacji Thermosafety, bezpieczeństwo pracowników i ciągów technologicznych przestaje być zależne od zmęczenia czy od decyzji człowieka. Nasz inteligentny system bezpieczeństwa będzie czuwać nad bezpieczeństwem niezależnie od tego, w jakiej kondycji będzie.

Zastosowanie w automatycznych magazynach

Opis sytuacji

Wymaganiem tych przestrzeni magazynowych jest to, żeby podczas pracy wewnątrz nie pojawił się człowiek. Poruszające się po magazynie maszyny często osiągają duże prędkości. W rezultacie większość elementów ruchomych automatycznego magazynu jest bardzo niebezpieczna. Dlatego bezpieczeństwo osiąga się poprzez wygrodzenie całości instalacji. 

Jednakże, od czasu do czasu konieczne jest wejście człowieka na teren magazynu. Przykładem są prace serwisowe. Podczas ich trwania wszystkie niebezpieczne elementy są unieruchomione. Jest tak, ponieważ otwarcie drzwi wygrodzenia powoduje zatrzymanie części lub całości automatycznego magazynu.

Równocześnie istnieje ryzyko tego, że dojdzie do uruchomienia magazynu z zewnątrz w czasie, kiedy w środku znajduje się jeszcze człowiek.

Jak można zastosować Thermosafety w automatycznych magazynach?

Nasz system bezpieczeństwa dla przemysłu wykryje każdego człowieka wewnątrz instalacji nie pozwalając na uruchomienie niebezpiecznych elementów i maszyn. Natomiast zwykła praca i poruszające się automatyczne elementy magazynu nie będą wyzwalać zatrzymania, bo Thermosafety jest nie reaguje na elementy inne niż człowiek.

Zastosowanie w miejscach o ograniczonej widoczności, skrzyżowaniach pieszy/wózek widłowy

Opis sytuacji

Wiele wypadków w przemyśle spowodowanych jest przez wózki widłowe. Wózek widłowy jest urządzeniem, które nawet przy małych prędkościach stanowi duże zagrożenie dla człowieka. Zarówno w fabrykach, jak i magazynach wózki widłowe poruszają się tuż obok pieszych. Wspomniane sytuacje różnią się tym, że w fabryce drogi dla wózków nie są oddzielone od dróg dla pieszych krawężnikami. Przez tę różnicę w infrastrukturze, operator wózka nie poczuje, kiedy wjeżdża na drogę dla pieszych i stwarza dla nich zagrożenie.

W wielu sytuacjach wózek widłowy musi przejechać przez drogę pieszego lub na nią wjechać. Operator powinien zachować wtedy szczególną ostrożność. Niestety, w wielu miejscach widoczność jest na tyle ograniczona, że łatwo o błąd. Operator wózka nie ma szans zobaczyć pieszego. Dodatkowo ładunek, który transportuje, jeszcze bardziej ogranicza widoczność.

Na rynku są już dostępne systemy wykrywania pieszego i alarmowania o jego obecności. Ich wadą jest to, że reagują na wszystkie obiekty poruszające się w obrębie ich pola widzenia. Powoduje to dużą ilość “fałszywych” alarmów. Skutkiem takiego nadmiaru bodźców jest to, że operatorzy przestają zwracać uwagę na sygnał, który ciągle się uaktywnia “bez powodu”.

Jak można zastosować Thermosafety w miejscach o ograniczonej widoczności czy skrzyżowaniach pieszy/wózek widłowy?

System Thermosafety wykrywałby pieszego w dokładnie określonej strefie. Będąc nieczułym na pozostałe poruszające się elementy (maszyny, wózki, palety itp.), nie wyzwalałby fałszywych alarmów. Dzięki temu operator wózka słysząc alarm jest pewien, że w strefie, której nie widzi, znajduje się człowiek. Musi wtedy zwolnić lub zatrzymać się.

Baza wiedzy