Thermosafety 3D

System detekcji pieszych w strefach zagrażających życiu

Głównym zastosowaniem systemu THERMOSAFETY 3D jest zapewnienie ochronę ludzi pracujących przy maszynach i liniach produkcyjnych, eliminując ryzyko wypadków i uruchamiania urządzeń gdy w strefie zagrożenia znajduje się człowiek.

THERMOSAFETY 3D to system rozpoznawania ludzi, który działa w czasie rzeczywistym. Dzięki zastosowaniu trzech systemów wizyjnych, w tym kamer RGB, głębi oraz termowizji, nasze urządzenie działa niezawodnie nawet w najtrudniejszych warunkach: takich jak ciemne magazyny czy zapylone hale produkcyjne. Wysokie parametry pracy pozwalają na integrację w różnych konfiguracjach: z robotami, stacjami roboczymi i transporterami.

THERMOSAFETY 3D jest standardowo wyposażone w sterownik PLC, co ułatwia jego integrację z istniejącymi systemami.

Rejestracja zdarzeń

Wykrywanie przekroczenia strefy, obecności w strefie i wyjścia ze strefy

Strefy alarmów

Możliwość zdefiniowania 3 różnych stref alarmów w ramach jednego systemu

Integracja systemów

Możliwość integracji z istniejącymi systemami bezpieczeństwa

Przykłady zastosowań TS 3D

STREFY ROBOCZE MASZYN

THERMOSAFETY 3D może sterować pracą maszyn. Będzie zatrzymywać lub zwalniać pracę urządzenia, kiedy pracownik wejdzie w jego obszar roboczy. Dodatkowo wyświetli sygnały ostrzegawcze!

TAŚMOCIĄGI I PRASY

Włączenie wtryskarki lub prasy z człowiekiem w środku to przykład skrajnie niebezpiecznej sytuacji. THERMOSAFETY 3D po wykryciu osoby wewnątrz takich maszyn może całkowicie zablokować jej uruchomienie.

CIEMNE I ZAPYLONE MIEJSCA

W ogólnych obszarach o ograniczonej widoczności, takich jak ciemne magazyny czy zapylone hale produkcyjne, THERMOSAFETY 3D nadal będzie wykrywać pracowników i np. informować o możliwości kolizji z wózkami widłowymi lub innymi pojazdami.

System online do analityki zdarzeń

Z wybranymi systemami THERMOSAFETY przeanalizujesz szczegółową historię zdarzeń!

Jak działa TS-3D?

Stale rozwijamy i udoskonalamy system Thermosafety w oparciu o dane uzyskiwane od naszych klientów oraz ich sugestie.