Wypadki w przemyśle papierniczym

Przemysł celulozowo-papierniczy rozwija się w Polsce dynamicznie. Wraz z postępem robotyzacji, wzrastają też jego możliwości produkcyjne. Niestety, nie wszystkie nowoczesne maszyny są łatwe w zabezpieczeniu. Trudności dokłada także czynnik ludzki, o czym świadczą poniższe nieszczęśliwe wypadki z branży.

Zgodnie z danymi Eurostatu, rokrocznie w wypadkach w zakładach przemysłowych na terenie Unii Europejskiej ginie ok. 3000 osób. Pomimo dokładania wszelkich starań, aby im zapobiec, behapowcy mogą co najwyżej szeroko otworzyć oczy ze zdumienia w obliczu kreatywności niektórych pracowników w obchodzeniu zabezpieczeń. Przestrogą niech będzie w szczególności pierwszy przypadek z poniższej listy.

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku w fabryce produkującej wyroby z masy celulozowej w Kostrzynie nad Odrą, Polska, 2019 rok

Pracownica chciała wyczyścić maszynę do ręczników papierowych, której wały ubrudziły się klejem. W wyniku kontaktu z maszyną straciła obie dłonie. Początkowo za przyczynę wypadku uważano awarię obu systemów bezpieczeństwa, które zabezpieczały maszynę. Jednakże dochodzenie przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy wykazało, że przyczyną było „zdemontowanie zabezpieczenia maszyny, które pozwoliło na dostęp do strefy niebezpiecznej„. Co więcej stwierdzono, że owo zabezpieczenie nie działało już od jakiegoś czasu, a pracownicy byli nieprawidłowo przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa stanowisk pracy.

Jak w tej sytuacji mogło pomóc Thermosafety?

Niezaprzeczalną zaletą naszego systemu bezpieczeństwa jest to, że szeregowy pracownik nie jest w stanie go rozmontować. Wyłączenie lub deaktywacja Thermosafety są możliwe tylko dla pracowników posiadających odpowiednią wiedzę techniczną.

W tej sytuacji, wejście pracownicy do strefy zagrożenia w pobliżu maszyny spowodowałoby, że zostałaby wyłączona. Pracownica mogłaby w bezpieczny sposób usunąć zabrudzenia, a po jej wyjściu ze strefy maszyna uruchomiłaby się ponownie. W ten sposób proces produkcji mógłby przebiec bez zakłóceń oraz bezwypadkowo. [źródło]

Śmiertelny wypadek w fabryce produkującej opakowania w Ostrołęce, Polska, 2022 rok

Pracownika przygniotła obracarka. Okoliczności, w jakich doszło do kontaktu pracownika z maszyną, są wyjaśniane. Wiadomo jedynie, że mężczyzna zmarł krótko po przetransportowaniu do szpitala w wyniku obrażeń ciała i uduszenia spowodowanego zmiażdżeniem klatki piersiowej.

Jak w tej sytuacji mogło pomóc Thermosafety?

System bezpieczeństwa Thermosafety zatrzymuje maszynę lub spowalnia ją, gdy tylko w wyznaczonej strefie znajdzie się człowiek. Dzięki szybkiemu czasowi reakcji, do 0,1 s, nawet w przypadku potknięcia i wpadnięcia na maszynę, nasz system zatrzyma w porę jej operację, zapobiegając wypadkowi. [źródło]

Śmiertelny wypadek w papierni, województwo opolskie, Polska

Pracownik fabryki został wciągnięty między walce warstwownicy. Ze względu na brak świadków oraz monitoringu, bezpośrednie przyczyny wypadku nie są znane. Podejrzewa się, że do wciągnięcia mogło dojść wskutek dotykania nawijanego na walce papieru przez pracownika. Inspektor PIP ocenił, że była to powszechna praktyka w firmie. Dodatkowo, warstwownica nie była należycie zabezpieczona – brakowało osłony podnoszonej siłownikami hydraulicznymi.

Jak w tej sytuacji mogło pomóc Thermosafety?

Ze względu na swoją specyfikę działania, Thermosafety zatrzymywałoby maszynę za każdym razem, kiedy pracownik pojawiłby się w strefie niebezpiecznej. System zapewniłby tym samym bezpieczeństwo pracownikom oraz zmusił osoby nadzorujące ich do wprowadzenia odpowiedniej dyscypliny bezpieczeństwa na linii produkcyjnej. Ze względu na częste zatrzymania, płynność produkcji zostałaby zaburzona. Skutkiem byłaby większa motywacja kierowników do wzmożonego nadzoru i zwiększonej ostrożności[źródło]

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku w fabryce opakowań, województwo mazowieckie, Polska

Operator wykrawarki szczelinowej chciał oczyścić ją z zalegających resztek tektury. Niestety, w trakcie czyszczenia popełnił błąd. W rezultacie maszyna ucięła mu trzy palce u ręki. Inspektor PIP zaznaczył, że maszyna „nie została wyposażona w urządzenie ochronne tak skonstruowane, aby jego zdjęcie, otwarcie lub wyłączenie powodowało natychmiastowe zatrzymanie maszyny bądź jej niebezpiecznych elementów lub niemożliwe było zdjęcie albo otwarcie osłony podczas ruchu osłanianych elementów”. Oprócz tego, wymienił też szereg innych zaniedbań związanych z zabezpieczeniem różnych elementów wykrawarki.

Jak w tej sytuacji mogło pomóc Thermosafety?

Pracownik pomimo zachowania podstawowych środków ostrożności (odłączenie maszyny od źródła zasilania) popełnił błąd naciskając pedał zasilający. Do przyczyn nieszczęśliwego wypadku należy dodać fakt, że przycisk odłączający był niesprawny, o czym pracownik nie wiedział. Thermosafety uniemożliwiłoby uruchomienie maszyny, a w konsekwencji mężczyzna nie straciłby palców. [źródło]

Zobacz także nasze case study o tym, jak zabezpieczyć bobiniarkę.

Baza wiedzy