System bezpieczeństwa dla fabryk samochodów

Branża motoryzacyjna obejmuje wiele dziedzin przemysłu i usług, które są powiązane bezpośrednio (np. produkcja elementów mechanicznych i wyposażenia) i pośrednio (np. produkcja ogniw zasilających) z produkcją, sprzedażą i obsługą samochodów. Jednocześnie jest to jedna z kilku gałęzi przemysłu, w których często dochodzi do wypadków. Jakby tego było mało, będące konsekwencją niebezpiecznych zdarzeń przestoje linii produkcyjnych w fabrykach samochodów przynoszą jedne z najwyższych strat w całym sektorze produkcyjnym.

Dane GUS z 2021 roku: niemal połowa wypadków w branży produkcji samochodów skutkuje niezdolnością do pracy dłuższą niż 21 dni

Ponadto, jedną z 4 najczęstszych przyczyn wypadków jest kontakt z maszynami: zderzenie, wciągnięcie czy zmiażdżenie. Poważne wypadki i wypadki ze skutkiem śmiertelnym także nie należą do rzadkości. Przykłady z podwórek wiodących producentów aut dostępne są tutaj i tutaj.

A ile kosztuje postój linii produkcyjnej w fabryce motoryzacyjnej? Dla przemysłu motoryzacyjnego jest to nawet 220 000 zł/min.

Co więcej, ofiary wypadków mogą dochodzić odszkodowań z tytułu wypadków ciężkich i śmiertelnych. Głośnym echem odbiła się sprawa, w której rodzina zmarłego elektryka otrzymała od firmy Vauxhall Motors 150 tys. funtów zadośćuczynienia.

Maszyny używane w przemyśle motoryzacyjnym

Proces produkcyjny elementów samochodowych jest złożony z wielu wyspecjalizowanych etapów. Wymusza to stosowanie zaawansowanych urządzeń i stanowisk pozwalających na sprawny i efektywny przebieg produkcji w ciągle zmieniającym się środowisku. Spośród wielu typów stanowisk, które możemy spotkać w branży automotive, do najpopularniejszych należą:

 • cele spawalnicze;
 • cele zrobotyzowane;
 • duże wyspecjalizowane maszyny produkcyjne;
 • wtryskarki, prasy;
 • urządzenia CNC;
 • piece odlewnicze;
 • duże maszyny/stanowiska obróbcze;
 • duże ciągi technologiczne;
 • taśmociągi, transportery.

W przypadku wymienionych powyżej urządzeń/stanowisk do najczęściej wykorzystywanych systemów bezpieczeństwa należą: osłony maszyn i elementów ruchomych, fizyczne wygrodzenia w postaci płotów i ścian, systemy wyłączników awaryjnych, sygnalizatory ostrzegawcze (świetlne i dźwiękowe), skanery i kurtyny świetlne oraz blokady bezpieczeństwa (krańcówki), czy procedury typu LOTO.

Jak Thermosafety może zabezpieczyć maszyny w branży motoryzacyjnej?

Przykład zabezpieczenia stanowiska z prasami

Prasy biorą udział w procesie produkcyjnym polegającym na nadaniu (przy pomocy odpowiedniej formy) kształtu elementowi wnętrza samochodu. Przykładem elementu, do którego używane są prasy, jest podsufitka. Prasy stwarzają niebezpieczeństwo dla obsługujących je operatorów, którzy czasami muszą sięgać np. rękami w głąb maszyny. Ciągłe jej monitorowanie pozwoli na natychmiastową sygnalizację i wstrzymanie lub uniemożliwienie wznowienia pracy urządzenia, gdy w strefie lub strefach zagrożenia pojawi się człowiek. Jeżeli operator będzie poza strefą – Thermosafety nie przerwie pracy maszyny. Dodatkowo sama prasa nie będzie wyzwalała zatrzymania, jak to ma miejsce w przypadku zastosowania kurtyn/skanerów bezpieczeństwa.

Przykłady użycia przy pozostałych maszynach i stanowiskach:

 • cele spawalnicze i cele zrobotyzowane – zapobieganie uruchomieniu, gdy wewnątrz celi jest zamknięty człowiek;
 • duże wyspecjalizowane maszyny produkcyjne – zapobieganie uruchomieniu, gdy człowiek znajduje się w środku lub w strefie zagrożenia;
 • wtryskarki, prasy, urządzenia CNC – zapobieganie uruchomieniu, gdy człowiek zostaje przypadkowo zamknięty wewnątrz formy lub w obszarze roboczym stanowiska;
 • piece odlewnicze – zabezpieczenie przed pracą, gdy pobliżu znajduje się człowiek oraz przed uderzeniem otwierającymi się drzwiami pieca lub najechaniem przez wózek wjeżdżający do pieca;
 • duże maszyny/stanowiska obróbcze – zapobieganie operacji, gdy w strefie niebezpiecznej znajdzie się operator;
 • duże ciągi technologiczne – zapobieganie pracy urządzeń, gdy w obszarze roboczym znajdzie się człowiek;
 •  taśmociągi, transportery – zabezpieczenie w przypadku, gdy na taśmociągu pojawi się człowiek lub gdy zostanie pochwycony przez jego ruchomy element.

Baza wiedzy