Skanery bezpieczeństwa – czym różnią się od Thermosafety?

Firmy produkcyjne pod wieloma względami znacząco różnią się między sobą. Jednakże pomimo różnic między poszczególnymi liniami produkcyjnymi i procesami produkcji, mają kilka cech wspólnych. Jedną z nich jest dbałość o bezpieczeństwo pracowników.

Skaner bezpieczeństwa – jeden z podstawowych sposobów zapewnienia bezpieczeństwa w fabryce

Stosowane są wszędzie tam, gdzie konieczny jest stały dostęp do maszyny. Przykładem może być stanowisko montażowe, z którego człowiek cyklicznie pobiera gotowe elementy, czy stanowisko paletyzacji.

Skanery bezpieczeństwa można zamontować zarówno pionowo, jak i poziomo. Pierwszy sposób montażu pozwala na zastąpienie kurtyny bezpieczeństwa i służy podobnym jak ona funkcjom. Rezultatem drugiego sposobu montażu jest wyznaczenie obszaru. Najczęściej stosuje się go, by wyznaczyć strefę niebezpieczną w pobliżu lub wokół maszyny.

Co odróżnia Thermosafety od skanera bezpieczeństwa?

Wbrew pozorom, jest to uzasadnione pytanie, ponieważ oba urządzenia:

  • wyznaczają strefy i monitorują je,
  • zatrzymują maszynę lub spowalniają jej pracę w przypadku naruszenia granic strefy niebezpiecznej,
  • wznawiają pracę maszyny, gdy strefa niebezpieczna nie jest naruszona.

Diabeł, jak zwykle, tkwi w szczegółach. System bezpieczeństwa Thermosafety jest wyposażony w funkcję odróżniania ludzi od pozostałych elementów otoczenia. Aby ułatwić zrozumienie tej kluczowej różnicy w działaniu, warto zaprezentować ją w praktycznym zastosowaniu.

1. Kiedy strefa jest nienaruszona

Gdy w strefie niebezpiecznej nie znajduje się żaden obiekt, oba urządzenia nie zatrzymują pracy maszyny.

2. Kiedy w strefie pojawia się człowiek

Oba urządzenia podejmują odpowiednią akcję – zatrzymują pracę maszyny.

3. Nieprzewidziana obecność człowieka w strefie

Jeżeli jeden pracownik jest w strefie, a drugi omyłkowo uruchomi ponownie maszyny, Thermosafety zatrzyma ich operację. W przypadku skanera, maszyny będą kontynuować pracę, dopóki wiązka lasera nie zostanie przerwana.

4. Pojawienie się w strefie niebezpiecznej obiektu innego niż człowiek

Skaner bezpieczeństwa reaguje i zatrzymuje maszynę. Thermosafety rozpoznaje, że obiekt nie jest człowiekiem, więc nie wykonuje żadnej akcji.

Wyznaczanie stref z użyciem skanera 3D i Thermosafety

Skanery 3D także pozwalają na wyznaczenie wielu różnych stref zagrożenia oraz zdefiniowanie dla każdej z nich alarmu. Jednakże skaner oferuje mniejszą elastyczność w ich określaniu.

Różnic na korzyść Thermosafety jest więcej!

To nie koniec różnic między jednym systemem, a drugim. Kolejne z nich obejmują:

  • możliwość rejestracji zdarzeń (skanery nie posiadają takiej funkcji),
  • kształt podstawy wyznaczonej strefy jest w pełni konfigurowalny (skanery 3D nie oferują takiej możliwości).

Baza wiedzy