Jak zwiększyć bezpieczeństwo w przemyśle meblarskim?

Meblarstwo jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi przemysłu w Polsce. W 2019 roku Polska zajęła pierwsze miejsce w Europie i drugie na świecie w rankingu eksporterów mebli. Ze względu na specyfikę branży, wypadki są nieuniknione. Czy Thermosafety potrafi im zapobiec?
Bezpieczeństwo pracowników w przemyśle meblarskim

Polskie firmy meblarskie od lat plasują się w absolutnej czołówce światowej pod względem potencjału produkcyjnego. Polska posiada doskonałe warunki do rozwoju branży meblarskiej. Przede wszystkim dysponuje odpowiednimi zasobami drewna oraz, co również istotne, nowoczesnym parkiem maszynowym. Stały rozwój, automatyzacja i robotyzacja produkcji sprawiły, że wydajność wzrasta i produkcja mebli nadal jest opłacalna. Polskie marki oferują swoje produkty szerokiemu gronu odbiorców i są cenione na rynku nie tylko europejskim, ale również światowym. Większość polskiej produkcji trafia do odbiorców za granicą tj. do Niemiec, Czech czy Wielkiej Brytanii.

Jak zabezpieczane są linie produkcyjne w przemyśle meblarskim?

Jakie maszyny są najczęściej używane w wytwórstwie mebli?

W nowoczesnych zakładach meblarskich w skład linii produkcyjnej zazwyczaj wchodzą obrabiarki komputerowe. Cechują się przede wszystkim dużą precyzją oraz znacznym usprawnieniem i automatyzacją procesu produkcyjnego. Co więcej, pozwalają z niemal dowolnego materiału stworzyć przedmioty o pożądanym kształcie i wymiarach. Używane w przemyśle meblarskim obrabiarki skrawające, ze względu na ich zastosowanie, można podzielić na:

 • tokarki,
 • wiertarki,
 • frezarki,
 • wiertarkofrezarki,
 • wytaczarki,
 • frezarkowytaczarki,
 • strugarki,
 • dłutownice,
 • przeciągarki,
 • szlifierki,
 • polerki.

Urządzenia te są znane i stosowane w wielu gałęziach przemysłu, jednak szczególnie ważną rolę pełnią w firmach zajmujących się obróbką drewna – w tym w firmach meblarskich. Ponadto można je łączyć z innymi maszynami, np. z wiertarkami przelotowymi czy okleiniarkami. Sprawdzają się w zakładach o różnej wielkości, ponieważ mogą pracować jako samodzielne maszyny lub stanowić część większej i bardziej złożonej linii produkcyjnej. Linia może być dodatkowo wyposażona np. w stanowiska zrobotyzowane.

Standardowe zabezpieczenia linii produkcyjnych w przemyśle meblarskim

W przemyśle meblarskim stosuje się standardowe zabezpieczenia uzależnione od zaawansowania linii produkcyjnych, urządzeń używanych na stanowiskach produkcyjnych i wymogów związanych z BHP. Są to m.in.: osłony, wygrodzenia, kurtyny świetlne, skanery, wyłączenia awaryjne, sygnalizatory świetlne i dźwiękowe, naklejki i oznakowania ostrzegawcze, blokady bezpieczeństwa, czy system LOTO.

W przypadku wspomnianych wcześniej urządzeń do najczęściej wykorzystywanych systemów bezpieczeństwa należą osłony i wygrodzenia, wyłączenia awaryjne oraz różnego rodzaju blokady bezpieczeństwa.

Zagrożenia występujące na linii produkcyjnej w firmie meblarskiej

Ze względu na dużą ilość potencjalnych referencji potrzebnych do produkcji mebli, zabezpieczenie transporterów, taśmociągów i elementów ciągów produkcyjnych może okazać się sporym wyzwaniem. Elementy ruchome urządzeń stosowanych na meblarskich liniach produkcyjnych są niejednokrotnie niewystarczająco zabezpieczone. Bywa, że osłony są zainstalowane w nieodpowiedni sposób i wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem. Dzieje się tak przede wszystkim z powodu ograniczenia prędkości i wydajności linii produkcyjnej w przypadku konieczności szybkiej interwencji pracownika/operatora.

Czy system bezpieczeństwa dla przemysłu Thermosafety jest w stanie zabezpieczyć linie produkcyjne przemysłu meblarskiego?

Zagrożenia w przemyśle meblarskim okiem badaczy

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi przez J. Ratnasingam et al. w analizie Determinants of Occupational Accidents in the Woodworking Sector: The Case of the Malayasian Wooden Furniture Industry (2011, Journal of Applied Sciences, 11: 561-566) największymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa pracowników sektora produkcji mebli są:

 1. charakter pracy (niedostosowanie stanowiska do zasad ergonomii, niewygodna pozycja, wymagająca fizycznie i powtarzalna praca),
 2. używana technologia (niebezpieczne maszyny i urządzenia, konieczność ręcznej obsługi niektórych z nich, niewystarczająca konserwacja),
 3. układ zakładu (zaburzona organizacja pracy ludzi i maszyn, nieporządek),
 4. zachowanie pracowników (brak odpowiedniego przeszkolenia, ignorowanie zasad BHP, wiek, płeć, doświadczenie zawodowe),
 5. zapewnienie bezpieczeństwa (brak informacji, niedostosowane zabezpieczenia).

Które z powyższych kwestii i w jaki sposób może rozwiązać nasz system bezpieczeństwa dla przemysłu?

1. System bezpieczeństwa Thermosafety zabezpiecza ludzi w pobliżu niebezpiecznych maszyn w sposób elastyczny

Thermosafety daje możliwość zdefiniowania 3 różnych obszarów roboczych (wirtualnych stref bezpieczeństwa) z odpowiednio dobraną reakcją systemów ostrzegania i alarmów. To właściciel linii produkcyjnej decyduje, jakiej wielkości będą to strefy oraz jakie akcje ma wyzwolić wejście człowieka w ich obszar. Gwarantuje to możliwość dopasowania zabezpieczeń do specyfiki danego stanowiska produkcyjnego czy maszyny.

2. System bezpieczeństwa ułatwiający reorganizację procesu produkcji

Dodatkowe zabezpieczenie wygrodzeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa przy maszynach, których nie można zabezpieczyć innymi systemami bezpieczeństwa, może usprawnić procesy linii produkcyjnej. Ponadto pewna część powierzchni hali produkcyjnej zostanie uwolniona i może służyć innym celom niż zapewnianie bezpieczeństwa.

3. Używanie Thermosafety jest intuicyjne dla pracowników

System pozwala na szybkie wdrożenie z minimalnym przeszkoleniem kadry. Ponadto współpracuje z ludźmi w zdefiniowany wcześniej sposób, dopasowany do procesu produkcyjnego.

4. System, którego nie można “zhackować”

Pracownicy linii produkcyjnych mają różne sposoby obchodzenia fizycznych zabezpieczeń, aby przyspieszyć proces produkcyjny lub ułatwić sobie wykonanie zadań. Dużym minusem systemów bezpieczeństwa opartych na fizycznych barierach jest to, że:

 • nie rozpoznają i nie wykrywają ludzi;
 • nie są w stanie stwierdzić, ile osób znajduje się w obszarze, który zabezpieczają.

Thermosafety, dzięki funkcji odróżniania ludzi od elementów otoczenia (nawet ruchomych typu wózki AGV), jest zabezpieczeniem trudnym do “oszukania”. Jedynym sposobem mogłoby być wyłączenie go z prądu, gdyby nie to, że takie działanie zatrzymuje zabezpieczaną maszynę produkcyjną. W konsekwencji niebezpieczne sytuacje na linii produkcyjnej zostają wyeliminowane niemal do zera, pomimo kreatywności niektórych pracowników.

5. Zawsze bezpieczne uruchomienie maszyny

W przypadku, gdy linii produkcyjnej pilnuje Thermosafety, prace serwisowe mogą odbywać się w bezpieczniejszy sposób. System eliminuje sytuacje, w których pracownik przypadkowo zostaje zamknięty wewnątrz stanowiska produkcyjnego lub maszyny.

Baza wiedzy