Jak Thermosafety udoskonala LOTO

Procedura LOTO została opracowana przez specjalistów BHP na bazie analiz tysięcy wypadków przy pracy z maszynami. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że gwarantuje całkowite bezpieczeństwo pracowników. Jednakże, najsłabszym ogniwem procedury był i jest stosujący ją człowiek. Z tego powodu nie można uznać jej za w pełni bezpieczną.

Elementy procedury LOTO

Prawidłowe wdrożenie procedury LOTO wymaga czasu. Całość składa się z kilku punktów, których nie należy pomijać lub traktować wybiórczo. Pierwszym krokiem jest powiadomienie obsługi maszyny o konieczności jej wyłączenia i zabezpieczenia, a następnie wyłączenie jej w kontrolowany sposób.

Gdy maszyna jest już całkowicie unieruchomiona, przechodzi się do eliminacji kolejnych potencjalnych źródeł zagrożenia. Odłączane są potencjalnie niebezpieczne źródła energii, rozładowuje się kondensatory, uwalnia sprężone powietrze i czeka, aż rozgrzane części maszyny schłodzą się.

W kolejnym kroku blokowana jest możliwość załączenia źródeł prądu. Używa się do tego celu blokad z zawieszką, czyli charakterystycznych dla procedury kłódek. Kłódki mogą mieć różne kolory, w zależności od ich znaczenia, lecz wszystkie muszą zostać podpisane imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej do ich zdjęcia. Angażowanie w to zadanie kilku osób ma na celu wzajemną kontrolę, która ma gwarantować niezawodność procedury i bezpieczeństwo w trakcie wykonywania zadania.

Ostatnim etapem przed rozpoczęciem prac serwisowych jest upewnienie się, czy w obszarze roboczym nie ma osób postronnych. Należy również sprawdzić, czy możliwość załączenia normalnego trybu pracy maszyny została całkowicie wyeliminowana.

Po skończeniu pracy przy maszynie należy powiadomić załogę o jej planowanym uruchomieniu. Przed zdjęciem blokad trzeba ponownie skontrolować, czy w obszarze roboczym maszyny nie ma osób postronnych.

Gdzie może dojść do zaniedbania?

Specjaliści wiedzą, że kiedy pracują przy wnętrzu maszyny w czasie awarii, znajdują się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i/lub życia. Z tego powodu powinni tym gorliwiej stosować się do wszystkich kroków procedury LOTO. Niemniej jednak, w drogę niezawodności procedury wchodzi ludzka natura. Powody pomijania niektórych kroków mogą być równie prozaiczne, co zabójcze:

 • pośpiech, czyli chęć przyspieszenia pracy i, tym samym, szybszego jej zakończenia;
 • nieodpowiednie przeszkolenie;
 • zła organizacja pracy, np. brak odpowiedniego sprzętu;
 • błąd, np. pominięcie niektórych potencjalnych źródeł zagrożenia;
 • niedobór sprzętu.

Zależność od człowieka – słabe ogniwo procedury LOTO

W związku z powyższym, niemal każdy z kroków LOTO jest obciążony ryzykiem błędu i zaniedbania. W ich wyniku może dojść do wypadków:

 • pomniejszych, jak stłuczenia, skaleczenia, poparzenie rozgrzanym elementem maszyny;
 • poważniejszych, jak porażenie prądem czy złamania;
 • czy śmiertelnych, jak wciągnięcie do wnętrza działającej maszyny lub uderzenie przez jej ruchomy element.
Inżynier obsługujący ramię robotyczne

Thermosafety jest gotowe zapobiec najczarniejszemu scenariuszowi

Czy system bezpieczeństwa Thermosafety może wyeliminować ryzyko wypadku śmiertelnego związanego z błędem lub zaniedbaniem? Jak najbardziej jest to możliwe, ponieważ nie pozwoli na uruchomienie maszyny, kiedy w strefie zagrożenia znajduje się człowiek. W ten sposób, jeśli dojdzie do omyłkowego uruchomienia maszyny w trakcie jej serwisu, system niezwłocznie ją zatrzyma. Wszak czas reakcji Thermosafery wynosi poniżej 100 ms.

System zainstalowany w maszynie obserwuje przestrzeń roboczą, a także odróżnia człowieka od pozostałych elementów otoczenia. Maszyna nie zostanie uruchomiona, gdy człowiek jest w miejscu, w którym nie powinno go być. Niezależnie od tego, czy:

 • otrzymał odpowiednie przeszkolenie;
 • sprawdził dokładnie całe wnętrze maszyny i otoczenie (w szczególności strefy niewidoczne z miejsca uruchamiania maszyny);
 • nie spieszy się;
 • wykonuje kolejne etapy procedury LOTO w sposób metodyczny;
 • pamięta o blokowaniu i zabezpieczaniu wszystkich źródeł niebezpieczeństwa;
 • posiada cały potrzebny zestaw sprzętu do poprawnego wprowadzenia procedury LOTO;
 • maszyna jest skomplikowana, a dojście do źródeł niebezpieczeństwa utrudnione.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o zastosowaniach Thermosafety lub sprawdzić, jak możemy zwiększyć bezpieczeństwo w Twojej fabryce, to skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy i umówimy się na demo w Twojej fabryce.

Baza wiedzy