FAQ

Najczęściej zadawane pytania o Thermosafety: inteligentny system bezpieczeństwa dla przemysłu

Poniższa lista pytań została opracowana na podstawie pytań zadawanych przez naszych klientów. Mamy nadzieję, że znajdziesz na nich odpowiedzi, których poszukujesz. Jeżeli jednak tak się nie stanie, prosimy o kontakt z użyciem formularza kontaktowego znajdującego się na dole strony.

1. Pytania o aspekty techniczne

Jaka jest maksymalna liczba wirtualnych stref bezpieczeństwa?

Maksymalna liczba wirtualnych stref bezpieczeństwa wynosi 3. Aczkolwiek, na życzenie klienta, jesteśmy w stanie tę liczbę zwiększyć.

Jakie są maksymalne wymiary obszaru chronionego przez Thermosafety?

Maksymalna długość i szerokość to 8 m, co daje 64 m2 powierzchni. W przypadku wysokości domyślnie są to 2 m, lecz warto nadmienić, że można ten wymiar konfigurować.

Czy możliwe jest zwiększenie dokładności systemu z obecnie deklarowanej detekcji na poziomie 15 cm?

W zależności od indywidualnych potrzeb jesteśmy w stanie zbadać taką możliwość. Jednakże należy mieć na uwadze, że zwiększenie dokładności spowoduje zmniejszenie powierzchni maksymalnej zabezpieczanego obszaru.

Jakie są warunki środowiskowe wymagane do pracy kamery, temperatura, wilgotność, zapylenie?

Głowica urządzenia może pracować w następujących warunkach:

 • temperatura 0-50°C,
 • wilgotność względna: 20-80% (bez kondensacji).

Nie dysponujemy w tym momencie wystarczającymi danymi dotyczącymi dopuszczalnego zapylenia w czasie działania systemu.

Czy dostępne są bezpieczne wejścia i wyjścia cyfrowe lub używające protokołu sieciowego np. Ethernet/IP Safety lub Profisafe?

Obecnie są dostępne bezpieczne wyjścia cyfrowe z każdej strefy. Jeżeli klient potrzebuje konkretnej funkcjonalności związanej z wejściami/wyjściami, to możemy ją dodać.

W jaki sposób można sterować systemem?

Integrator/konfigurator łączy się swoim komputerem z jednostką centralną przy użyciu kabla ethernet dostępnego w skrzyni sterowniczej. Następnie przy użyciu dowolnego klienta VNC otwiera połączenie do ekranu podglądu i zarządzania systemu Thermosafety.

Co rozumiecie przez rejestrację zdarzeń?

Rozumiemy przez to zarówno zbieranie danych o wkroczeniach do strefy niebezpiecznej (liczbę, czas trwania, godzinę), jak i nagrywanie takich zdarzeń z użyciem kamery. Możemy zaimplementować taką funkcjonalność na życzenie klienta.

2. Pytania o poziomy bezpieczeństwa i certyfikaty

Czy Thermosafety jest urządzeniem certyfikowanym?

Nasz system na razie nie posiada certyfikatów. Z tego powodu zalecamy, aby do czasu certyfikacji używać go jako urządzenia wspomagającego.

Jakie są planowane w przyszłości poziomy bezpieczeństwa tj. Performance Level, SIL i Kategoria Bezpieczeństwa?

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i zdobyciem certyfikacji: PLd Cat. 3, SIL 2. Taki poziom zabezpieczeń pozwoli na wyeliminowanie standardowych kurtyn lub skanerów 2D.

3. Pytania o praktyczne zastosowanie

Jak zachowałaby się kamera w sytuacji, w której człowiek przygląda się pracy przez siatkę bezpieczeństwa, bardzo blisko strefy niebezpiecznej? Czy histereza systemu nie spowoduje fałszywego wzbudzenia alarmu?

Zależy to od miejsca instalacji systemu, ale nie powinno sprawiać to problemu. Zaplanowano badania, w celu potwierdzenia takiego przypadku.

Czy w przyszłości planowane jest zabezpieczenie przed celowym lub przypadkowym zasłonięciem kamery? Np. zrobienie zdjęcia referencyjnego tła i wzbudzenie alarmu gdy np. pokrycie będzie mniejsze niż 50%?

Tak, jednak jest to bardzo skomplikowane zagadnienie i nie jesteśmy w stanie podać w tym momencie kiedy taka funkcjonalność będzie dostępna.
Warto nadmienić, że aby zapobiec wystąpieniu takich sytuacji, staramy się montować Thermosafety ponad stanowiskiem pracy. Dodatkowo zaimplementowane są algorytmy diagnostyczne, które weryfikują poprawność danych.

Jakie są przewagi Thermosafety nad skanerami bezpieczeństwa?

 • rozpoznaje ludzi (skanery reagują na pojawienie się w strefie obiektu – bez rozróżnienia człowiek/maszyna)
 • oferuje możliwość rejestrowania zdarzeń (skanery nie posiadają takiej funkcji),
 • kształt podstawy wyznaczonej strefy jest w pełni konfigurowalny (skanery 3D nie oferują takiej możliwości)

Więcej o różnicach między skanerem a Thermosafety znajdziesz w naszym wpisie o różnicach między Thermosafety a skanerem bezpieczeństwa.

Jakie są przewagi Thermosafety nad kurtynami bezpieczeństwa?
 • rozpoznaje ludzi (kurtyny reagują na pojawienie się w strefie obiektu – bez rozróżnienia człowiek/maszyna)
 • monitoruje strefę w 3D (kurtyny monitorują jedynie element strefy w 2D)
 • ma duży obszar pokrycia – do 64 m2 (kurtyny monitorują mały wycinek strefy, najczęściej jej granicę)
 • oferuje możliwość rejestrowania zdarzeń (kurtyny nie posiadają takiej funkcji),
 • możliwość wyznaczenia do trzech niezależnych stref niebezpiecznych przez jedno urządzenie (kurtyny działają tylko dla jednej strefy),
 • kształt podstawy wyznaczonej strefy jest w pełni konfigurowalny (kurtyny nie oferują takiej możliwości)

Jakie są przewagi Thermosafety nad wygrodzeniami?

 • rozpoznaje ludzi (wygrodzenia nie rozpoznają tego, jaki obiekt pojawił się w strefie)
 • monitoruje strefę w 3D (wygrodzenia jedynie wyznaczają jej granice)
 • jest niemożliwy do oszukania (wygrodzenia są łatwe w oszukaniu, co w konsekwencji prowadzi do wypadków na liniach produkcyjnych)
 • oferuje możliwość rejestrowania zdarzeń (wygrodzenia nie posiadają takiej funkcji),
 • możliwość wyznaczenia do trzech niezależnych stref niebezpiecznych przez jedno urządzenie (wygrodzenie obejmuje tylko jedną strefę)

Co się stanie, jeśli zabraknie zasilania? Co się stanie, jeśli kable łączące głowicę Thermosafety z jednostką sterującą zostaną omyłkowo rozłączone/przecięte?

Zarówno brak zasilania, jak i odłączenie głowicy od jednostki sterującej wyzwolą alarmy zdefiniowane dla stref. Jest tak, ponieważ urządzenie działa na zasadzie odwróconej logiki. Tylko otrzymując sygnał informujący o tym, że człowieka nie ma w strefie, sygnał alarmowy nie zostaje uruchomiony. W wymienionych przypadkach sygnał nie dociera do jednostki sterującej.

Jakie maszyny jest w stanie zabezpieczyć Thermosafety?

Thermosafety, po zdobyciu stosownych certyfikatów, będzie w stanie zabezpieczyć każdą maszynę, w tym coboty. Do tego czasu polecamy stosowanie urządzenia jako systemu wspomagającego w przypadku maszyn, które są trudne w zabezpieczeniu lub całkowicie niezabezpieczalne. Przykłady użycia dostępne są w niniejszym artykule.

Jakim wypadkom jest w stanie zapobiec Thermosafety?

Uważamy, że nasz system, ponieważ jest trudny lub niemożliwy do oszukania, jest w stanie zapobiec lub zminimalizować powagę niemal każdego wypadku na linii produkcyjnej. Przykłady zastosowania jego funkcji zaprezentowaliśmy w naszej serii artykułów opisujący wypadki w zakładach produkcyjnych.

Czy Thermosafety jest w stanie całkowicie zastąpić LOTO?

W tym momencie Thermosafety nie jest w stanie całkowicie zastąpić procedury LOTO. Lecz może się okazać niezastąpionym wsparciem w razie wystąpienia błędu ludzkiego lub zaniedbania pracowników. Więcej na ten temat napisaliśmy w artykule Jak Thermosafety udoskonala LOTO?.

Czy przesunięcie głowicy TS spowoduje przesunięcie stref? Co się stanie w takim przypadku?

Zgodnie z procedurami, montujemy urządzenie wysoko, na powierzchniach nieruchomych, gdzie ryzyko wystąpienia takiego zdarzenia jest niskie. Jednakże przewidzieliśmy taką ewentualność: w przypadku przesunięcia system wyzwoli ten sam alarm, który pojawiłby się w przypadku wejścia człowieka do strefy niebezpiecznej.

4. Pytania o nietypowe warunki działania

[Branża farmaceutyczna] Czy możliwe jest umieszczenie Thermosafety w przeszkolnej strefie, aby spełnić wymagania sterylności stanowiska?

Niestety, ale użyta technologia sensorów obecnie nie pozwala na zastosowanie takich zabezpieczeń, w tym także dodatkowych obudów, uszczelnień, przeszkleń.

[Branża wydobywcza, górnictwo] Czy Thermosafety jest w stanie zabezpieczyć górników?

Aktualnie nasz system nie jest przystosowany do wspierania górnictwa. Ta gałąź przemysłu wymaga wdrożenia specjalnych zabezpieczeń eliminujących ryzyko wybuchu metanu, czego nasze urządzenie nie posiada. Ponadto specyficzne warunki panujące w kopalniach (jak zapylenie) oraz ograniczenia technologii ToF wykluczają nas w przedbiegach.

5. Pliki do pobrania