INDUSTRIAL ANTI-COLLISION SYSTEMS

The Thermosafety system effectively improves safety at intersections and in areas where crane-pedestrian or forklift-pedestrian collisions may occur.

TS-LITE

TS-CRANE

TS-3D

THERMOSAFETY is an autonomous, anti-collision system based on computer image analysis. With precise human recognition algorithms and the implementation of safety procedures, it protects employees from accidents in the workplace.

Products

Thermosafety LITE

A stereovision camera system that detects people and forklifts for monitoring intersections in industrial zones.

THERMOSAFETY CRANE

360o camera system for monitoring the surroundings of operating cranes. It warns of the presence of people near or in the path of the load being moved.

Thermosafety 3D

A system that prevents machines and production lines from starting up when a person is in the danger zone. Eliminates the risk of false alarms.

Najważniejsze funkcje

Inteligentna klasyfikacja​

System Thermosafety stale kontroluje, czy w strefie pracy znajduje się człowiek. Dzięki użyciu różnych modalności trafnie klasyfikuje zauważone obiekty jako człowiek/nie człowiek.

Strefy bezpieczeństwa​

Thermosafety umożliwia zdefiniowanie różnych obszarów roboczych, w których można zaprogramować włączenie systemów ostrzegawczych i alarmów.

Elastyczne dostosowanie

W Thermosafety przeprojektowanie systemu zazwyczaj nie wymaga zmian w infrastrukturze i wiąże się jedynie z konfiguracją oprogramowania (np. zmianą zdefiniowanych stref bezpieczeństwa).

System online do analityki zdarzeń

Z wybranymi systemami THERMOSAFETY przeanalizujesz szczegółową historię zdarzeń!

THERMOSAFETY System

Effective human detection in industrial spaces

Designation of virtual curtains and necessary security areas

Vision systems operating in different spectral ranges with AI support

Online system for event analytics

With selected THERMOSAFETY systems you will analyze the detailed history of events!