Wiemy, jak chronić ludzi pod suwnicami

System Crane Safety zapewnia bezpieczeństwo pracowników znajdujących się bezpośrednio w polu operacyjnym suwnic. 

Wspiera operatorów suwnic pomostowych, bramowych i wspornikowych

Ostrzega przed zderzeniem ładunku/haka z człowiekiem

Blokuje możliwość przenoszenia ładunku nad ludźmi

Bezpieczna współpraca z suwnicami

Skupiamy się na bezpieczeństwie twoich pracowników

Analiza raportów z Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) oraz publikacji naukowych pokazuje, że głównym źródłem wypadków przy suwnicach jest czynnik ludzki.

Podczas 40% czasu pracy operator suwnicy nie ma pełnego oglądu przenoszonego ładunku oraz przestrzeni operacyjnej pod nim.

Skomplikowany proces produkcyjny, włączenie ciągów komunikacyjnych oraz transport dużych elementów podnoszą ryzyko wystąpienia wypadków.

Operator zmuszony jest dzielić swoją uwagę pomiędzy realizację zadania a zapewnienie bezpieczeństwa osób trzecich. W przypadku środowiska operacyjnego suwnic, narażonego na ogromny hałas i duże odległości, taka złożona praca jest bardzo trudna.

Sprawdź również nasz Inteligentny System Bezpieczeństwa - Thermosafety

Unitem sp. z o.o.

ul. Kominiarska 42C
51-180 Wrocław

Widzisz problem bezpieczeństwa suwnic w swojej fabryce?

Skorzystaj z darmowej konsultacji. Skontaktuj się z nami – chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Copyright © cranesafety.pl 2023
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs nr 6/1.1.1/2019 „Szybka ścieżka” dla MŚP.