Bobiniarka – jak zwiększyć jej bezpieczeństwo?

Wiele zakładów papierniczych, w których prowadzona jest produkcja opakowań miękkich, używa bobiniarek. Równocześnie priorytetem tych firm, realizowanym poprzez utrzymywanie oraz ciągłe doskonalenie wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, jest ochrona życia i zdrowia pracowników. Pomimo stosowania różnych zabezpieczeń, zapewnienie wysokiego stopnia ochrony ludzi pracujących w pobliżu bobiniarek jest utrudnione, ale nie niemożliwe.

Czym jest bobiniarka?

Bobiniarki to maszyny tnące wstęgi papieru lub folii na węższe wstęgi zgodne ze specyfikacją konkretnego wyrobu gotowego. Maszyna posiada zestaw wałków, które nawijają pocięte wstęgi na gilzy, tworząc tzw. bobiny. Cechą charakterystyczną bobiniarek jest przede wszystkim duża prędkość obrotowa elementów nawijających oraz tnących.

Opis stanowiska pracy – identyfikacja zagrożenia

Rozlokowanie maszyn na hali oraz małe przestrzenie manewrowe pomiędzy maszynami narażają pracowników na kontakt z elementami niebezpiecznymi, co może prowadzić do wypadków. Co więcej, jednym z głównych zagrożeń zidentyfikowanych w obrębie stanowisk pracy hali produkcyjnej są wciągnięcie lub pochwycenie człowieka przez wirujące elementy bobiniarki. Dodatkowo, konieczność kontroli całego procesu produkcyjnego na stanowiskach wymaga od pracowników operowania w pobliżu stref niebezpiecznych, w których może dojść do kontaktu z wirującymi wałkami.

Zdarza się także, że obracające się wałki nie są należycie zabezpieczone. Brak specjalnej osłony – podnoszonej siłownikami hydraulicznymi, lub jej niewłaściwe zamontowanie i położenie sprawia, że nie spełnia swojej funkcji ochronnej. W rezultacie dostęp do części wirujących maszyny jest otwarty, co skutkuje wypadkami. Bobiniarka, będąc maszyną trudną do zabezpieczenia, może być zagrożeniem dla pracujących w jej pobliżu osób pomimo zastosowania dobrych praktyk BHP.

W bezpośrednim kontakcie z bobiniarką pracownik może nie tylko doznać urazu, ale także ponieść śmierć.
W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, niezwykle istotne jest zastosowanie odpowiednich środków profilaktycznych. Jeśli osłony stosowane przy maszynach są zawodne i ich skuteczność zależna jest od działań i decyzji człowieka, to w jaki sposób można umożliwić bezpieczną pracę obsługującym te maszyny pracownikom?

Jednym z rozwiązań jest instalacja i wykorzystanie systemu Thermosafety

Najważniejszą cechą systemu, zarazem sprawiającą, że jest on niemożliwy do oszukania, jest brak możliwości ingerencji w jego działanie na wyznaczonym obszarze (strefie zdefiniowanej jako niebezpieczna). W konsekwencji czynnik ludzki ograniczany jest do minimum.

System Thermosafety stale kontroluje, czy w strefie pracy maszyny/stanowiska znajduje się człowiek. Dzięki zastosowaniu fuzji modalności łatwo klasyfikuje zauważone obiekty jako człowiek/nie człowiek. System umożliwia zdefiniowanie różnych obszarów roboczych, w których można:

  • zaprogramować włączenie systemów ostrzegawczych/alarmów,
  • spowolnić pracę maszyny
  • albo całkowicie zatrzymać maszynę/stanowisko.

Możliwe jest zdefiniowanie do 3 obszarów roboczych. Dla każdego z nich można ustalić dowolną z powyższych reakcję na wejście człowieka do strefy.

Przykładowe zastosowanie systemu w pracy z bobiniarką

W momencie przekroczenia przez pracownika linii strefy nr 1 system zmniejsza prędkość obrotów wałków bobiniarki. W momencie znalezienia się pracownika w strefie nr 2, w odległości mniejszej niż 50 cm od maszyny, system wyłącza całkowicie maszynę/stanowisko.

Warto podkreślić, że odpowiednie zdefiniowanie stref niebezpiecznych na danym stanowisku może zmniejszyć liczbę: niepotrzebnych zatrzymań i ponownych uruchomień maszyn/stanowiska, interwencji operatorów. Przyczyni się to do zwiększenia efektywności produkcji na danej linii.

Dodatkowe funkcje Thermosafety

System bezpieczeństwa Thermosafety uniemożliwia uruchomienie maszyny/stanowiska pracy w przypadku, gdy w wyznaczonych strefach niebezpiecznych znajduje się człowiek. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której jeden pracownik uruchamia maszynę, gdy w strefie niebezpiecznej znajduje się inny pracownik. Do takiej sytuacji dochodzi najczęściej podczas serwisu maszyny: gdy jeden z pracowników kończy prace serwisowe, a drugi zresetuje alarm. Na szczęście Thermosafety jest w stanie zapobiec nieszczęśliwym wypadkom nawet w takim przypadku.

Ponadto system oferuje możliwość rejestracji zdarzeń – zarówno w formie logów, jak i w formie materiału video. Dzięki temu, w razie wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, można z łatwością wyjaśnić przyczyny jej zaistnienia.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu.

Baza wiedzy